Преводи от, за и в Югоизточна Европа

автор(к)и

Печат

Попович, Свен

.

popovic svenСвен Попович, роден през 1989 г. в Загреб, завършва сравнително литературознание, англицистика и американистика във Философския факултет в Загреб. Автор е на критически статии за музика и литература, публикувани в специализирани списания и портали. Прозата му е публикувана в списанията Кворум, Зарез, Фантом слободе, Нова реч, в сборника Record Stories, в антологията Bez vrata, bez kucanja, а така също и в различни интернет-портали. През 2015 г. публикува първата си книга Nebo u kaljuži. Свен Попович е един от учредителите на програмата за млади писател(к)и „Tko čita“, редактор е на едноименния сборник за периода  2015/2016. Разказите му са включени в антологията Best European Fiction 2017 и са преведени на английски и румънски език.