Преводи от, за и в Югоизточна Европа
Печат

Миочинович, Джура

.

miocinovic djuraДжура Миочинович, роден през 1979 г. в Белград, завършва румънски език и литература във Филологическия факултет на Белградския университет. След дипломирането си записва магистратура в румънския град Тимишоара, която завършва през 2006 г. Още по време на следването си в Белград започва да превежда литературни текстове за различни списания. Следват преводи на сборници с есета, театрални пиеси, романи, кратка проза и историографски изследвания за известни белградски издателства. Джура Миочинович превежда от румънски и английски език на сръбски и от 2015 г. е член на Сдружението на преводачите на художествена литература в Сърбия.