Преводи от, за и в Югоизточна Европа
Печат

Smrt na Kosovu polju. Istorija kosovskog mita

Чолович, Иван.

580 colovic smrtВ това изследване етнологът Иван Чолович се посвещава на историята на мита „Косово“ и на идеологическите и политически функции на спомена за битката на Косово поле през 1389 г. В хронологичен ред ученият разглежда сведенията и разказите за това събитие, започвайки от първите източници и достигайки до текстове от съвременността.

Smrt na Kosovu polju. Istorija kosovskog mita [Смърт на Косово поле. История на Косовския мит] от Иван Чолович излезе на македонски език (Откъс) в превод на Lюпка Христова-Башевска и Димитър Башевски под заглавие Смрт на Косово Поле. Историја на косовскиот мит в издателство „Слово“, Скопие.