Преводи от, за и в Югоизточна Европа
Печат

Briefe 1925 bis 1975 und andere Zeugnisse

Аренд, Хана; Хайдегер, Мартин.

589 arendt Heidegger briefeОт началото на 80-те години е известно, че, отвъд отношенията между учител и ученичка и по-късните професионални отношения, между Мартин Хайдегер и Хана Аренд е съществувала любовна и приятелска обвързаност. Документите, които доказват това, се намират в архивите на двамата философи, съхранявани в Германския литературен архив в Марбах, и до скоро не бяха достъпни. Публикувани са за първи път през 1998 г. в настоящия том.  

Книгата Briefe 1925 bis 197 und andere Zeugnisse [Писма от 1925 до 1975 г. и други свидетелства] от Хана Аренд  и Mартин Хайдегер излезе на хърватски език (Откъс) в превод на Надежда Чачинович под заглавие Pisma od 1925. do 1975. i druga svjedočanstva в издателство TIM press, Загреб.