Преводи от, за и в Югоизточна Европа

преводач(к)и

schmidt goranГоран Шмит, роден през 1982 г. в Осиек (Хърватия), завършва англицистика и германистика във Философския факултет на Университета в град Осиек, където през 2013 г. защитава и докторска степен в областта на лингвистиката и транслатологията. Първоначално работи там като асистент, от 2006 г. е доцент в Катедрата по англицистика. Горан Шмит редовно превежда текстове от различни области, а също и публицистика. Интересът му е насочен и към превода на художествена литература.