Преводи от, за и в Югоизточна Европа
Печат

Die zerrissenen Jahre. 1918-1938

Блом, Филип.

588 blom die zerissenen jahreНапълно нов разказ за годините, довели до Втората световна война. През 1918 г. приключва Първата световна, но светът не се омиротворява. Вече няма нищо сигурно, а борбите продължават: левите срещу десните, консервативните срещу модерните, работниците срещу предприемачите. След бестселъра си за Европа преди Първата световна война, Der taumelnde Kontinent [Олюляващият се континент], Филип Блом продължава разказа си до 1938 г. и включва в наблюденията си и САЩ. Джазът разпръсква ново усещане за свобода, но същевременно демокрацията е поставена под натиск. Вестниците и радиото преживяват най-добрите си години, въпреки това в Берлин се горят книги.

Die zerrissenen Jahre. 1918-1938 [Разкъсаните години 1918-1938] от Филип Блом излезе на хърватски език (Откъс) в превод на Горан Шмит под заглавие Rastrgane godine. 1918.-1938. в издателство Фрактура, Загреб.