Преводи от, за и в Югоизточна Европа

автор(к)и

Печат

Бек, Антон

.

beck antonАнтон Бек, роден през 1996 г. в Лихтенщайн, пише като гимназист първите си и все още непубликувани романи, разкази и стихове. През 2016 г. издателство „Ван Ек“ отпечатва дебютния му роман #jugend [#младост]. През 2017 г. в издателство „Бухер“ излиза новелата Fern von Flut und Flora [Далеч от води и растения]. Понастоящем Антон Бек следва германистика и скандинавистика в Цюрих.