Преводи от, за и в Югоизточна Европа

автор(к)и

Печат

Гапоненко, Маряна

.

gaponenko marjanaМаряна Гапоненко е родена през 1981 г. в Одеса (Украйна) и завършва там германистика. След пребивавания в Краков и Дъблин понастоящем живее в Майнц и Виена. От шестнайсетгодишна пише на немски език. За романа си Wer ist Martha? [Коя е Марта?] получава наградата „Алберт фон Шамисо“. През 2016 г. излиза друг роман – Das letzte Rennen [Последно надбягване]. Първата й пиеса се нарича Zu den Sternen. A cosmic affaire [Към звездите. Космическа афера], а след нея се появява Post-Sowjetische Dramolett-Trilogie [Постсъветска драмолетна трилогия].

Webseite