Преводи от, за и в Югоизточна Европа

автор(к)и

Печат

Туфа, Агрон

.

agron tufaАгрон Туфа, роден през 1967 г. в Дибер, Албания, завършва албанска филология в Тирана и световна литература в Литературния институт „Максим Горки“ в Москва. В Руския държавен университет за хуманитарни науки получава магистърска степен в специалността „Литературен превод“. Агрон Туфа е превел множество стихосбирки и романи от руски език, преподава във Филологическия факултет на университета в Тирана. Освен това ръководи Института за изследване на комунистическите престъпления. За романа си „Fabula Rasa“ (2004) е награден с Албанската държавна награда за литература "Сребърно перо", за „Tenxherja“ (2009) получава косовската награда „Реджай Сурой“.