Преводи от, за и в Югоизточна Европа

автор(к)и

Печат

Долар, Младен

.

dolar mladenМладен Долар, роден през 1951 г. в Марибор, е словенски философ и теоретик на културата. Изследователският му интерес е насочен към теоретичната психоанализа, немския идеализъм,, структурализма, философията на киното и музиката. Заедно със Славой Жижек и Растко Мочник създава на Люблянската школа в психоанализата. От 1984 г. Младен Долар преподава в Академия „Ян ван Ейк“ в Маастрих. Бил е гостуващ професор в Чикагския университет, автор е на множество книги на словенски и на английски език.