Преводи от, за и в Югоизточна Европа

преводач(к)и

djukanovic majaМая Джуканович, родена през 1962 г. в Любляна, завършва основно училище и гимназия с фокус върху чуждите езици в Белград. Следва във Филологическия факултет, където през 2002 г. получава магистърска , а през 2004 г. и докторска степен. От 1989 г. работи във Филологическия факултет в Белград. Днес е редовен професор по словенски език и литература там. През 1986 г., когато завършва следването си, започва да се занимава и с преводаческа дейност. Мая Джуканович издава различни сборници с преводи на студентите по словенска филология, тя е автор и съавтор на редица научни публикации в областта на словенистиката, напр. на граматика на словенския език, сръбско-словенски и словенско-сръбски речник. Интересът й е насочен главно към сравнението между сръбската и словенската граматика, теорията на превода и преподаването на словенски като чужд език. Преводите й включват художествена литература, напр. произведения на словенски и сръбски автори, а също и научно-популярна литература от различни области.