Преводи от, за и в Югоизточна Европа

преводач(к)и

novakovic duskoДушко Новакович, роден през 1948 г. в Подгорица, е поет и преводач. Той е сред основателите на Сръбското литературно дружество, работи като редактор на литературните списания Книжевна реч, Книжевност, Книжевне новине и Овде. Първата си стихосбирка със заглавие Znalac ogledala публикува през 1976 г. Следват още много други. За поезията си Душко Новакович е отличен с редица награди. Сред преводите му от македонски са произведения на Ристо Лазаров, Радован Павловски, Славе Горго Димоски, Тодор Чаловски, Блаже Конески, Звонко Танески, Наташа Бунтеска, Йовица Тасевски, Лидия Димковска, Вера Асевска и Игор Исаковски.