Преводи от, за и в Югоизточна Европа

преводач(к)и

mankollari eljanaEляна Манколари е родена в Корча (Албания). Завършва медии, комуникация и политология в Хамбургския университет в Германия. Понастоящем работи като референтка за култура в Австрийското посолство в Тирана, Албания. Има седемгодишна дъщеря, всеки ден чете детска литература и вярва, че изкуството, културата и литературата са най-добрите комуникационни мостове и свързващи механизми между народите и хората. Твърдо убедена е, че литературният превод е много важен за междукултурния обмен. Alle da! Unser Kunterbuntes Leben [Всички тук! Нашият пъстър живот] е първата преведена от нея книга.