Преводи от, за и в Югоизточна Европа

автор(к)и

Печат

Газе, Жужана

.

gahse zsuzsannaЖужана Газе, родена през 1946 г. в Будапеща, живее като писателка и преводачка в Мюлхайм в кантон Тургау (Швейцария). Сред преводите й са произведения на Петер Естерхази, Петер Надаш, Жужа Раковски, Ото Толнай и Ищван Вьорьош. Многобройните й произведения са отличавани с различни награди, сред тях наградата на сп. Аспекте (1983), наградата „Алберт фон Шамисо“ (2006) и наградата за превод „Хайнрих фон Фос“ (2010).

 Webseite