Печат

Цената на златото

Стоев, Генчо.

648 stoev zlatoС романа си Цената на златото, посветен на Априлското въстание в България през 1876 г., при което населението въстава срещу османското господство, Генчо Стоев създава едно от класическите произведения на българската литература и придобива международна известност. Без да премълчава жестокостите на турските окупатори, той посочва и моралната дилема, с която е свързан националният плам.

Цената на златото от Генчо Стоев излезе на босненски (Откъс) в превод на Жарко Миленич под заглавие Cijena zlata в издателство Конектум, Сараево.