Преводи от, за и в Югоизточна Европа

преводач(к)и

tomovska bojkovska emilijaЕмилия Бойковска-Томовска, родена през 1963 г. в Скопие, е редовен професор във Филологическия факултет „Блаже Конески“ на Университета в Скопие. Изследователските и преподавателски интереси на Емилия Бойковска-Томовска са насочени към лингвистиката и транслатологията. След като през 1944 г. придобива магистърска степен в Белградския университет, през 2002 г. тя защитава дисертация в родния си град. За превода на романа на Херман Хесе Der Steppenwolf (превод на български: Степния вълк) през 2007 г. е удостоена с наградата „Божидар Настев“ за най-добър художествен превод от чужд език на македонски. От 2011 г. е акредитирана преводачка на Европейския съюз.