Преводи от, за и в Югоизточна Европа

автор(к)и

Печат

Винклер, Йозеф

winkler_josefЙозеф Винклер, роден през 1953 г. в Камеринг край Патернион в Каринтия, посещава основно училище, а след това търговска гимназия във Вилах. Най-напред работи в офиса на млекопроизводителна ферма в Горна Каринтия, а по-късно започва да посещава вечерните курсове на Търговската академия в Клагенфурт, а през деня работи в издателство, занимаващо се главно с произведенията на Карл Май. От 1971 г. работи в администрацията на новосъздаденото Висше училище за педагогически науки в Клагенфурт. В свободното си време посещава лекции по германистика и философия. От 1982 г. е писател на свободна практика. Носител е на много награди за литература.