Преводи от, за и в Югоизточна Европа

преводач(к)и

jovanovic_zoran
Зоран Йованович е роден през 1942г., завършил е германистика и от 1975г. е член на Сръбския съюз на преводачите на специализирана и научна литература. В началото на 1982г. създава специализираното списание Prevodilac [Преводач], чийто главен редактор е до днес. Написал е учебник по превод и е публикувал около 100 специализирани статии. От 1976г. преподава на специализанти по превод. От 1982г. Зоран Йованович извършва устни и писмени преводи за висши държавни и правителствени органи, за Търговско-промишлената камара, Профсъюзите, за фирми от страната и чужбина. Обширното му и разнообразно преводаческо творчество обхваща както белетристика, така и специализирана литература. През1985г. и 2000г. получава Наградата за превод на Преводаческия съюз, който го удостоява и с плакет за дългогодишната му почетна дейност. През 1988-1990г. е президент на Съюза на преводачите на Югославската федерация. Той е и сред основателите на фондацията “Ньегош” и заместник-председател на Дружеството “Гьоте” в Белград.