Преводи от, за и в Югоизточна Европа

преводач(к)и

lindner_elizabeta

Eлизабета Линднер е родена през 1971 г. в Скопие. Следва германистика в университета „Св. Кирил и Методий” и нова немска литература и славистика в университета в Регенсбург, където през 2005 г. завършва като магистър. От 2006 г. живее в Берлин като преводачка на художествена литература и писателка на свободна практика. Редактор е на литературния портал SlovoKult.de, който създава през 2007 г. Заедно с Игор Исаковски през 2008 г. издава преводи на немскоезична литература в издателство „Блесок” в Скопие. След смъртта му е редактор на поезия в същото издателство. За преводаческите си постижения през 2014 г. Елизабета Линднер е отличена с наградата за превод на поезия „Григор Пърличев”, а през 2011 г. за превода си на романа „Holzfällen” (заглавие на българския превод: Сеч) от Томас Бернхард получава преводаческата награда на Австрийското министерство за образование, изкуство и култура.

Допълнителни информации...