Преводи от, за и в Югоизточна Европа

автор(к)и

Печат

Кафка, Франц

kafka_franz
Франц Кафка е роден на 3 юли 1883 г. в еврейско семейство в Прага. Завършва право през 1906 г. с докторска дисертация и през 1908 г. започва работа като чиновник в застрахователната компания “Трудови злополуки”, където остава до преждевременното си пенсиониране през 1922 г. В късното лято на 1917 г. Франц Кафка получава силен кръвоизлив, който е началото на туберкулоза, от чиито последствия той умира на 3 юни 1924 г., ненавършил 41 години.