Преводи от, за и в Югоизточна Европа

преводач(к)и

stanisavac_milutin
Роден през 1946 г., завършва философия в Белград.
Преводач, писател и издател - Идейе, Книжевне Новине, изд. Просвета.

Избрани преводи
:
M. Хайдегер, "Хегеловото понятие за опита", Кант и проблемът на метафизиката; Шелинг, Философско изследване върху същността на човешката свобода; Г.M. Митермайр и С. Киркегор, Две лекции върху Шелинг; Д. Пике, Германски писатели в съветско изгнание; M. Бубер, Хасидски легенди; В.Бенц, протоколите на мъдреците от Цион. Легендата за световния заговор на евреите.