Преводи от, за и в Югоизточна Европа

преводач(к)и

munteanu_sanda
Санда Мунтеану е завършила немски език и литература в Букурещ и Клуж. През 1977г. защитава докторска степен с дисертация върху времевата структура в историческите новели на Конрад Фердинанд Майер. От 1955г. до 1988г. е последователно асистент, а след това и преподавател в Катедрата по германистика в университета Букурещ. След пенсионирането си се посвещава на литературния превод. Превела е произведения на Конрад Фийдлер (Schriften über Kunst [Статии върху изкуството]), Клаус Умбах (Celibidache, der andere Maestro [Челибидаче, другият маестро]), Ерих Мария Ремарк (Die Traumbude [Мансардата на бляновете]; Gam [Гам]; Das gelobte Land [Обетована земя]), Хайнрих Харер (Sieben Jahre in Tibet [Седем години в Тибет]), Щефан Андрес (Wir sind Utopia [Ние сме Утопия]), Бригите Хаман (Elisabeth: Kaiserin wider Willen [Елизабет: Императрица против волята си]; Hitlers Wien [Хитлерова Виена]; Winifred Wagner oder Hitlers Bayreuth [Винифред Вагнер или Хитлеровият Байройт]), Траудл Юнге (Bis zur letzten Stunde [До последния час]), Инге и Валтер Йенс (Frau Thomas Mann [Госпожа Томас Ман]), Ирза Зигурдардотир (Das letzte Ritual [Последният ритуал]), Паскал Мерсие (Der Nachtzug nach Lissabon [Нощен влак за Лисабон]; Der Klavierstimmer [Акордьорът на пиана]; Perlmanns Schweigen [Мълчанието на Перлман]) и Катрин Ланге (Die verbrannte Handschrift [Изгореният ръкопис]).