Преводи от, за и в Югоизточна Европа

автор(к)и

Печат

Шивелбуш, Волфганг

schivelbusch_wolfgang
© Doris Poklekowski
Публицистът и историк Волфганг Шивелбуш е роден през 1941 г. в Берлин. Завършил е литературознание, социология и философия във Франкфурт на Майн. От 1973 г. живее и работи като автор на свободна  практика в Берлин и Ню Йорк.

Волфганг Шивелбуш е известен преди всичко с произведенията си върху историята на манталитета. През 2003 г. Академията на изкуствата в Берлин му присъжда наградата “Хайнрих Ман” за есеистика.