Преводи от, за и в Югоизточна Европа

автор(к)и

Печат

Таубес, Якоб

taubes_jacob
Якоб Таубес е роден през 1923 г. във Виена и произхожда от стара равинска фамилия, която през 1936 г. емигрира в Цюрих и така се спасява от холокоста. През 1943 г. Якоб Таубес завършва обучението си за равин, после следва философия и история в Базел и Цюрих и през 1947 г. защитава докторска дисертация на тема „Западна есхатология”. От 1949 г. започва да преподава в университетите Йерусалим, Принстън, Ню Йорк и в Свободния университет Берлин, докато накрая получава постоянно назначение като гостуващ лектор в Maison des Sciences de l'Homme в Париж. Умира през 1987 г.