Преводи от, за и в Югоизточна Европа

автор(к)и

Печат

Фриш, Макс

frisch_max
© Suhrkamp
Макс Фриш е роден през 1911 г. в Цюрих. През 1930 г.  се записва да следва германистика, но след смъртта на баща си прекъсва следването по финансови причини. Работи като кореспондент за “Нойе Цюрхер Цайтунг” и други вестници. През 1935 г. за първи път идва в Германия, където се сблъсква с националсоциализма и антисемитизма. От 1936 г. до 1940 г. следва архитектура в Цюрих.

Макс Фриш публикува множество произведения – романи, разкази, пиеси, радиопиеси и два литературни дневника. Романите му „Щилер”, “Хомо фабер и „Ще се нарека Гантенбайн” се радват на широка читателска публика. През 1991 г. писателят умира от рак в жилището си в Цюрих.