Преводи от, за и в Югоизточна Европа

автор(к)и

Печат

Толнай, Ото

tolnai_otto
© Magda Tolnai
Ото Толнай е роден през 1940 г. в Каниджа (Сърбия), в унгароезичната част на Войводина. Завършил е унгарска филология и философия в университета Нови Сад и Загреб и днес живее в град  Палич във Войводина. През 1963 г. излиза първата му стихосбирка “Homoru versek”. През 1965 г. започва да пише за независимото литературно списание “Uj Symposion”, а по-късно става негов главен редактор, преди изданието да бъде забранено през 1972 г. През 1993 г. започва да издава списанието “Ex Symposion”. За поезията, прозата, театралните си пиеси и есета Ото Толнай е получил множество отличия.