Преводи от, за и в Югоизточна Европа

преводач(к)и

copic_hana
Хана Чопич е родена през 1978 г. в Белград. Завършила е германистика и през 1999/2000 г. е била стипендиантка на Германската служба за академичен обмен в Хайделберг, където завършва следдипломна квалификация (феминистични изследвания) във Факултета по политически науки. От 2003 г. е преводачка на свободна практика и превежда от немски на сръбски език предимно в областта на политиката и философията. Превеждала е за множество неправителствени организации и медии, между които списанията “Reč”, “Polja” и “Habitus”, вестник “Република”, Трета програма на Радио Белград, “Peščanik” и за European Institute for Progressive Cultural Policies. Превела е освен това “Вавилонската шахта” на Борис Буден (2007), “Пръстените на Сатурн” на В. Г. Зебалд (2005) и е една от преводачките на „Речник на символите” на издателство Кнаур (2004).