Преводи от, за и в Югоизточна Европа

преводач(к)и

secerovic_naser
Назер Шечерович е роден през 1981 г. в Сараево (Босна и Херцеговина). Завършил е германистика и от 2007 г. работи като асистент по немска литература в катедрата по германистика на Философския факултет Сараево. Освен преводач, той е и автор на множество научни публикации върху австрийската, немската и босненската литература. Сред най-важните му преводи са “Svijet o kojem pišem (18 austrijskih autora)”, изд. Конектум, Сараево, 2007; Йозеф П. Щрелка, “Komparativna kritika književnosti”, изд. Наклада Юричич, Загреб, 2008; Барбара Фришмут, “Iščezavanje sjenke na suncu”, изд. Конектум, Сараево, 2009 (с подкре-пата на ТРАДУКИ).