Преводи от, за и в Югоизточна Европа
Печат

Среща на ръководителите на националните библиотеки в Югоизточна Европа

.

frankurt_konferenz
От 16 до 18 октомври ръководителите на националните библиотеки от партньорските страни на ТРАДУКИ бяха поканени във Франкфурт от носителите на преводаческия проект ТРАДУКИ за да обсъдят възможностите за сътрудничество между библиотеките в Югоизточна Европа от гледната точка на езиково-културното единство.

Към особеностите на нашата ТРАДУКИ-област принадлежат конфликтите и поставянето на граници, произлезли през 90-те години на 20-ия век. От тях възникват значителни трудности, касаещи също така и обмена на книги, който досега е бил преодоляван само по изключение. Между другото става въпрос за основни политически противоположности, за емоционални чувствителности и за въпроси относно митото, данък добавена стойност и определяне цените на книгите.


проектен партньор

traduki partners 2014 d