Преводи от, за и в Югоизточна Европа

преводач(к)и

nedelcu_octaviaОктавия Неделку е родена през 1957г. в Ценей (Румъния) и е завършила Факултета по чужди езици и литератури в Университета Букурещ. През 1999г. защитава докторска дисертация върху творчеството на Милош Чрнянски по специалността “Южнославянска филология и балканска лингвистика”. Тя е професор по сръбска литература и публикува научни трудове и статии,  както и рецензии в литературни списания. Освен това тя е член на Румънския съюз на писателите (секция „Писмен и устен превод“). Работи като преводачка в областта на художествената литература и правото, рядко и като консекутивен и симултанен преводач от сръбски, хърватски и босненски. Превела е произведения на Света Лукич, Светомир Райков, Павао Павличич, Милош Црнянски, Иванка Бернеде, Душан Ковачевич, Дубравка Угрешич, Иво Андрич, Бора Чосич и Светислав Басара.