Преводи от, за и в Югоизточна Европа

преводач(к)и

nedelcu_octavia
Октавия Неделку е родена през 1957г. в Ценей (Румъния) и е завършила Факултета по чужди езици и литератури в Университета Букурещ. През 1999г. защитава докторска дисертация върху творчеството на Милош Чрнянски по специалността “Южнославянска филология и балканска лингвистика”. Тя е професор по сръбска литература и публикува научни трудове и статии,  както и рецензии в литературни списания. Освен това е член на румънския писателски съюз (секция “Превод”) и работи като литературен, конферентен и съдебен преводач от сръбски, хърватски и босненски. Сред направените от нея Преводи са произведения на Света Лукич, Светомир Райков, Павао Павличич, Милош Чрнянски, Иванка Бернеде, Душан ковачевич и Дубравка Угрешич.