Преводи от, за и в Югоизточна Европа

 

ТРАДУКИ представлява една европейска мрежа за литература и книги, в която участват Австрия, Албания, Босна и Херцеговина, България, Германия, Косово, Лихтенщайн, Македония, Румъния, Словения, Сърбия, Хърватия, Черна гора и Швейцария.

Обмяната на опит между участниците е подпомогната с програма за превод на белетристика, актуална научно-популярна литература и детско-юношеска литература от двадесети и двадесет и първи век. Специално внимание е отделено на преводачите, чиято дейност като важни посредници между отделните култури е дала и името на проекта. Чрез срещите между автори, преводачи, издатели, библиотекари, критици и учени се цели обмяна на информация и засилване на сътрудничеството на европейско и междурегионално ниво.

Литературната мрежа ТРАДУКИ е проект на Федералното министерство за Европа, интеграцията и външните работи на Република Австрия, Министерството на външните работи на Федерална република Германия, Швейцарската културна фондация „Про Хелвеция“, КултурКонтакт Австрия (по възложение на Федералното канцлерство на Република Австрия), Гьоте-институт, фондация „С. Фишер“, Словенската агенция за книгата JAK, Министерството на културата на Република Хърватия, ресор „Култура” в правителството на Княжество Лихтенщайн, Фондацията на Лихтенщайн за култура, Министерството на културата на Република Албания, Министерството на културата и информацията на Република Сърбия, Министерството на културата и националната идентичност на Румъния, Министерството на културата на Черна гора, Лайпцигския панаир на книгата, Министерството на културата на Република Северна Македония и Министерството на културата на Република България.проектен партньор

traduki partners 2014 d