Преводи от, за и в Югоизточна Европа

автор(к)и

Печат

Мюлер, Хайнер

mueller_heiner
© Hubert Link
Хайнер Мюлер е роден през 1929г. в Епендорф. През 1950г. се установява да живее в Източен Берлин, където първоначално работи като журналист, а след това като драматург. Подражавайки на Брехт, в центъра на своите "случки от производството", както той нарича пиесите си,  той поставя проблемите на изграждането на социалистическото общество. През 1961г. е изключен от Съюза на писателите на ГДР и се съсредоточава най-вече върху антични и класически сюжети и обработва творби на Софокъл и Шекспир. През 1970-76г. е драматург на “Берлински ансамбъл”. Хайнер Мюлер умира през 1995г. в Берлин. Награди: “Хайнрих Ман” (1959, заедно с Инге Мюлер), “Лесинг” на ГДР (1975), “Георг Бюхнер” (1985), Национално отличие Първа степен за изкуство и култура (1986), награда “Клайст” (1990), Европейска театрална награда (1991), Театрална нагрда Берлин (1996, посмъртно).