Преводи от, за и в Югоизточна Европа

преводач(к)и

jaeger_valeria
Валерия Йегер е родена през 1951г. във Враца/България. От 1973г. живее във Виена, където е завършила транслатология. Работила е като преводачка от руски и български, била е преподавателка в Института по славистика във Виенския университет и литературна преводачка от български и руски. Съиздател е на редица антологии с произведения на български и руски автори. За превода на лириката на Константин Павлов получава поощрителната награда за превод на град Виена. Валерия Йегер умира през 2001г. във Виена.