Преводи от, за и в Югоизточна Европа

преводач(к)и

stojadinovic_marija
Мария-Йоанна Стоядинович е родена през 1951г. в Сливен (България), завършила е Музикалната академия в Белград и следдипломна квалификация за театрален журналист. От 1978г. работи като журналистка, била е кореспондентка на Българското национално радио, на Радио Дарик и други български медии, работила е за много списания и многкратно е участвала във фестивала за драматургия "Sterijino pozorje" в Нови Сад. От сръбски език е превела авторите Душан Ковачевич, Владислав Бояц, Драган Великич, Светислав Базара, Йовица Ачин, Бранислав Нушич, Стеван Пешич и Момо Капор, от български език Алек Попов, Георги Господинов, Валери Петров, Антон Страшимиров, Иван Вазов, Екатерина Йосифова и др. Член е на Съюза на литературните преводачи, на Съюза на преводачите на специализирана и научна литература в Сърбия и на Съюза на журналистите в България. Живее и работи на свободна практика в Белград.