Преводи от, за и в Югоизточна Европа

автор(к)и

Печат

Мусабегович, Ясмина

musabegovic_jasmina
© pen bih
Ясмина Мусабегович е родена през 1941г. във Вогошча край Сараево (Босна и Херцеговина) и е завършила южнославянски литератури и френски във Философския факултет в Сараево. Живяла е две години в Париж, където като стипендиантка на френското правителство пише книга за творчеството на сръбския писател Растко Петрович. Ясмина Мусабегович пише романи, есета и литературна критика и превежда от френски. В центъра на нейните романи е жената в Босна и Херцеговина. Тя живее в Сараево и работи като редактор в издателство "Светлост".