Преводи от, за и в Югоизточна Европа

автор(к)и

Печат

Гросман, Мета

grosman_meta
© Miran Hladnik
Мета Гросман е професор по английска и американска литература в университета Любляна. През 1987г. и 1988г. е стипендиантка на фондация “Фулбрайт” в Калифорнийския университет в Бъркли. Специалните й интереси са насочени към четенето и рецепцията на литература, междукултурност и езици в образованието и теорията на превода. Има множество публикации в словенски и международни издания върху английска литература, транслатология и междукултурност, издала е много монографии.