Преводи от, за и в Югоизточна Европа

преводач(к)и

cacinovic_nadezdaНадежда Чачинович е родена през 1947г. в Будапеща. Тя е професор във Философския факултет на университета Загреб, в катедрата по естетика. Посещавала е училище в Берн, Цюрих, Белград, Мурска Собота и Любляна и е следвала в Любляна, Бон и Франкфурт. Превежда основно философски трудове на хърватски език. Сред преведените от нея автори са Адорно/Хоркхаймер (Dialektik der Aufklärung, Диалектика на Просвещението), Т.В.Адорно (Negative Dialektik, Негативна диалектика, заедно с Ц.Пуховски), Г.В.Ф. Хегел (Das System der Sittlichkeit, Системата на нравствеността, заедно с Ц.Пуховски), Джон Стюарт Мил (On the Subjection of Women), Хана Аренд (Über das Böse, За Злото), Петер Слотердайк (Zorn und Zeit, Гняв и време) и Херфрид Мюнклер (Imperien. Die Logik der Weltherrschaft - vom alten Rom bis zu den Vereinigten Staaten, Империи. Логиката на световното господство – от Древния Рим до Съединените щати).