Преводи от, за и в Югоизточна Европа

автор(к)и

Печат

Демандт, Александър

demandt_alexander
© privat
Александер Деманд е роден през 1937г. в Марбург и е завършил история и латинска филология в Тюбинген, Мюнхен и Марбург. През 1963г. защитава докторска дисертация по темата „Съвременна критика и исторически образ при Амиан Марцелин“. През 1964г. получава изследователска стипендия на Германския археологически институт. След преподавателска дейност във Франкфурт на Майн, Кил и Констанца защитава хабилитационен труд „Военен магистър“. От 1974 до 2005г. е професор по стара история в института “Фридрих Майнеке” на Свободния университет Берлин. Александер Деманд е публикувал множество монографии и през 2003г. е отличен с наградата “Авсоний”.