Преводи от, за и в Югоизточна Европа

автор(к)и

Печат

Фишер-Лихте, Ерика

fischer_lichte_erika
© Barbara Antal
Ерика Фишер-Лихте е родена през 1943г. и е завършила театрознание, славистика, германистика, философия, психология и педагогика в Берлин и Хамбург. Била е професор в Института по немски език и литература към университета “Йохан Волфганг Гьоте” Франкфурт, ръководител на Катедрата по общо и сравнително литературознание в университета Байройт и директор на Института по театрознание към университета “Йоханес Гутенберг” Майнц. От 1996г. е професор и икономически директор на Института по театрознание към Свободния университет Берлин. Ерика Фишер-Лихте е публикувала множество трудове по театрознание. За творчеството си през 2010г. е отличена с Наградата за научен принос на град Берлин.