Преводи от, за и в Югоизточна Европа

преводач(к)и

koev_kolyo
Кольо Коев е роден през 1952г. в Малък дол (България) и е професор по социология в Нов български университет в София. От 1992г. до 1998г. е член на Международния консултантски съвет на списание International Sociology [Международна социология]. От 1995г. е издател на списание Социологически проблеми. Работната му област обхваща социологическа методология и теория, история на социологията, социология на ежедневието, социология на публичността, социология на знанието. Кольо Коев е автор и издател на множество научни трудове и публикации, част от които излизат в негов превод – трудове на Макс Вебер, Алфред Шюц, Морис Мерло-Понти и Георг Зимел.