Преводи от, за и в Югоизточна Европа

автор(к)и

Печат

Зимса, Марко

simsa_marko
© markosimsa.at
Марко Зимса е роден през 1965г. във Виена и повече от двадесет години представя на сцена като режисьор и актьор класически концерти и театрални пиеси за деца. Творбите си е показвал в известни концертни зали и по време на фестивали в Австрия, Германия, Швейцария, Люксембург и Италия. Неговите книги са преведени на дванадесет езика. За публикациите и продукциите си е получил много награди, сред които Наградата на германската музикална критика и Наградата за околна среда в областта на детско-юношеската литература.

Уебстраница