Преводи от, за и в Югоизточна Европа

автор(к)и

Печат

Лазич, Радмила

lazic_radmila
© privat
Радмила Лазич е родена през 1949г. в Крушевац и в продължение на 30 години работи в областта на медицината и успоредно с това пише поезия. От 1974г. досега е публикувала 13 стихосбирки и един сборник с есета, издател е и на две антологии. През 1993г. в съавторство с Биляна Йованович, Маруша Кресе и Рада Ивекович издава в Германия книгата Briefe von Frauen über Krieg und Nationalismus [Писма на жени за войната и национализма], която по-късно излиза и в Сърбия. Стиховете й присъстват в много антологии и са преведени на английски (от американския поет Чарлз Симич), немски, македонски и норвежки. За поезията си тя е наградена с много отличия. Заедно с Лиляна Джурджич, Дубравка Джурич и Светлана Слапшак тя основава първото списание за женска литература и култура в Сърбия ProFemina. От 1960г. Радмила Лазич живее в Белград.

www.radmilalazic.com