Преводи от, за и в Югоизточна Европа

преводач(к)и

richter_angela
Ангела Рихтер е родена през 1952г. в Дрезден и след професионално обучение завършва сърбохърватски и руски за преводачи в Хумболтовия университет Берлин. От 1975 до 1978г. е на специализация по литературознание в Белград и Берлин. През 1980г. защитава докторска дисертация, а през 1991 г. хабилитационен труд върху сръбската белетристика след 1945г. До избирането й за професор по южна славистика в университета “Мартин Лутер” в Хале-Витенберг работи в Хумболтовия университет Берлин. Първите й литературни преводи са през 1979 г. за антологията Erkundungen. 28 jugoslawische Erzähler (Herausgeberin: B. Antkowiak) [Проучвания. 28 югославски разказвачи (Издател: Б. Антковяк)]. През 2011г. издава антологията Der Engel und der rote Hund [Ангелът и червеното куче] с кратка проза от Сърбия.