Преводи от, за и в Югоизточна Европа

автор(к)и

Печат

Лепенис, Волф

lepenies_wolf
© juergenbauer.com
Волф Лепенис е роден през 1941г. в Аленщайн-Дойтен (днес Олщин-Дайтки, Полша), завършил е социология и философия в Мюнстер и е професор по социология в Свободния университет Берлин. От 1986 до 2001г. е бил ректор на Научния колегиум Берлин, дълги години е член на Института за научни изследвания в Принстън (САЩ), а през 1991-92г. е ръководител на Катедрата по европеистика в Колеж дьо Франс в Париж. През 2006г. получава Наградата за мир на Обединението на германските книготърговци. Сред по-важните му публикации са: Melancholie und Gesellschaft [Меланхолия и общество], Das Ende der Naturgeschichte[Краят на естествената история], Saint-Beuve[Сент-Бьов].