Преводи от, за и в Югоизточна Европа

автор(к)и

Печат

Младенович, Драгана

mladenovic_dragana
© Nebojša Babić
Драгана Младенович и родена през 1977г. във Франкенберг, завършила е сръбска литература и сравнително литературознание и понастоящем работи върху дисертация във Филологическия факултет на Белградския университет. След 2003г. тя публикува шест стихосбирки, спечелили много награди, в които разглежда утопични виждания, държавнически идеи, тяхното осъществяване и възможния им неуспех, дължащ се на човешката природа и катастрофалния им край.