Преводи от, за и в Югоизточна Европа
Печат

Rodbina

Младенович, Драгана.

mladenovic_rodbinaДве семейства образуват противоположните, взаимно отразяващи се полюси на тази стихосбирка. От едната страна е сръбското семейство, чийто морални принципи са разтърсени из основи. Прикривайки собствената вина, членовете му се терзаят от самоотричане. Другото семейство, босненски емигранти в Амстердам, е изправено пред въпроса за собственото си бъдеще: как да продължава да живее след преживените убийства и изнасилвания? В състояние ли е младото поколение да отхвърли мъчителния товар на престъпленията, довели до изтребление на най-близките роднини?

Rodbina на Драгана Младенович излиза като двуезично издание под заглавие Verwandtschaft [Родство] в поетичната поредица традукита поезио в издателство Едицион Кореспонденцен, Виена. Преводът от сръбски на немски език е направен от Йелена Дабич (откъс).

Начало на поетичната поредица tradukita poezio

28_tradukitaВ сътрудничество с виенското издателство ЕдиционКореспонденцен през 2010 г. ТРАДУКИ започна издаването на поетичната поредица tradukita poezio, в която се представят значими и непревеждани до момента на немски език поети от Югоизточна Европа. Всички томове на поредицата са подготвени с изключително внимание, изданията са двуезични, а преводите – от най-високо качество.