Преводи от, за и в Югоизточна Европа

автор(к)и

Печат

Милев, Гео

milev_geo
Гео Милев е роден през 1895г. в Раднево (България) и е най-важният поет и писател, представител на експресионизма в България. Следвал е в София и Лайпциг. След Първата световна война започва да сътрудничи в Берлин на списанието Die Aktion [Акция]. През 1919г. се завръща в България и основава списанието за изкуство Везни. През 1922г. подава заявление за встъпване в Българската комунистическа партия и от 1924г. започва да издава списание Пламък. Заради стихотворението си Септември, посветено на удавеното в кръв комунистическо въстание през 1923г. е обвинен и осъден. През май 1925г. го отвеждат за разпит и той повече не се връща. Приблизително 30 години по-късно черепът му е открит в масов гроб край София.