Преводи от, за и в Югоизточна Европа

преводач(к)и

leskovec_alfred
Алфред Лесковец е роден през 1959г. в Идрия (Словения) и е завършил философия и немски език и литература във Философския факултет в Любляна. От 1993 до 2006г. е външен сътрудник на преводаческия отдел към службата на Президента на Република Словения и словенското Министерство на вътрешните работи. От 1993г. Алфред Лесковец е преводач на свободна практика и редактор за немски език в Катедрата по философия на Философския факултет в Любляна. През 2010г. в Словения излиза неговият превод на Ein Meister aus Deutschland: Heidegger und seine Zeit [Германският майстор: Хайдегер и неговото време].