Печат

Формуляри за Швейцария (фр.&ит.)

Формуляри за швейцарска литература на френски, италиански и реторомански език

В рамките на ТРОДУКИ за в бъдеще ще бъдат подпомагани също и преводи на френска, италианска и ретороманска швейцарска литература на албански, босненски, български, македонски, румънски, сръбски, хърватски и черногорски език. Имат се пред вид произведения, създадени през ХХ и ХХІ век в областта на белетристиката и специализираната литература, а също на детската и младежка литература. ТРАДУКИ финансира заедно с ПроХелвеция купуването на правата за издаване на книгата и преводаческия хонорар. 

Кандидатстването става посредством приложения формуляр.