Преводи от, за и в Югоизточна Европа

автор(к)и

Печат

Слотердайк, Петер

sloterdijk_peter
© juergen-bauer.com

Петер Слотердайк е роден през 1947г. в Карлсруе и е завършил философия, германистика и история в Мюнхен. Защитава докторска титла през 1975г. в Хамбург с изследване върху философията и историята на модерната автобиографична литература. От 1992г. е професор във Висшето училище по дизайн в Карлсруе, а от 2001г. и негов ректор. През 1989-2008г. ръководи Института по културна философия към Академията по изобразителни изкуства във Виена. Петер Слотердайк добива популярност и чрез предаването „Философски квартет“ по Втора германска телевизия, което води заедно с Рюдигер Сафрански. Като писател Слотердайк е публикувал множество трудове по въпроси на времевата диагностика, философия на културата и религията, теория на изкуството и психология.

Уебстраница